Jag har alltid fått höra att min farfar härstammar från valloner.
Trots att jag har kommit bakåt sex generationer ifrån farfar i samtliga grenar har jag inte hittat ett spår av valloner. Jag har kommit ännu längre i de flesta och några tio generationer bakåt.
Så var finns de?

När det gäller forskningen på farfars sida så kom den igång efter det att jag fått en massa dokument av min far. Utdrag ur domböcker, testamenten. bouppteckningar o s v. Till att börja med hade jag stora problem att tyda handstilen på de handskrivna kopiorna och Genline hade ännu inte så mycket utlagt på kyrköckerna från Uppsala län. Så småningom ska jag lägga ut inscannade bilder på en del dokument.